Bezmetalne krunice

Pacijentkinja je bila nezadovoljna estetikom svojih zuba.

U dogovoru sa nasom dragom pacijentkinjom, odlučili smo se za solo bezmetalne krunice u prednjoj regiji.