Cirkonijum krunice

STANJE

Pacijent je želio da uljepša svoj osmjeh.

TRETMAN

Po dogovoru sa pacijentom, odradili smo 12 cirkonijum krunica u gornjoj vilici.