Cirkonijum most

STANJE

Zubi su bili u lošem stanju, i stari metalokeramički most je trebao da se mijenja.

TRETMAN

Bočni zubi koji su bili u lošem stanju i da bi se zaštitili od daljeg propadanja su zbrušeni, i napravljen je cirkonijum most u obje bočne regije.