Metalokeramički most na implantima

Kod ovog pacijenta je bio problem bezubost u gornjoj vilici

Problem smo riješili ugradnjom četiri implanta, zatim odradili metalokeramički most od 12 zuba.