Metalokeramički most na implantima

STANJE

Kod ovog pacijenta je bio problem bezubost u gornjoj vilici

TRETMAN

Problem smo riješili ugradnjom četiri implanta, zatim odradili metalokeramički most od 12 zuba.