MENI

Snimanje zuba Podgorica - Ortopan i mali snimak

Snimanje zuba Podgorica

Šta je ortopan snimak?

Ortopan podrazumijeva panoramsko snimanje svih zuba, gornje i donje vilice, viličnih zglobova i maksilarnih sinusa. Lijepo se vide veće anatomske strukture i njihov međusobni odnos. Uz detaljan stomatološki pregled, pomaže nam da kompletno sagledamo stanje Vaših usta i zuba, postavimo tačnu i preciznu dijagnozu i napravimo odgovarajući plan terapije u skladu sa tim.

Postoji više vrsta snimaka, ali stomatolozi najčešće traže ove dvije vrste snimka: mali (retroalveolarni) i veliki snimak obje vilice (ortopan).

Ortopan snimak se NE KORISTI za procjenu stanja pojedinačnih zuba. Mali snimak (retroalveolarni) se koristi za analizu jednog zuba ili više zuba (2-3 zuba) i to je uglavnom najčešći tip snimanja zuba. Često se upotrebljava prilikom dijagnostike već “sumnjivih” zuba, kontrole, kao i prilikom liječenja zuba. U toku liječenja stomatolog može više puta tražiti da snimite isti zub, radi praćenja napretka liječenja.

Čemu služi ortopan snimak?

Ortopan snimak se najčešće koristi za procjenu:

  • položaja i stanja neizniklih zuba,
  • prisustva nekih vrsta maligniteta
  • procesa u kostima (ciste, infekcije, granulomi)
  • stanja kosti obje vilice, prisustvo patogenih promjena u vilici
  • stepena i vrste gubitka alveolarne kosti kod parodontopatije
  • sumnje na problem sa sinusima i njihove blizine zubima
  • stanja u toku i posle ortodontskog lečenja,
  • stanja prije i nakon izrade implantata i/ili drugih vrsta liječenja
 

Pomoću ovog snimka smanjuje se mogućnost da se postavi pogrešna dijagnoza, ili još gore, pogrešno pristupi liječenju ili intervenciji.

Pri prvom stomatološkom pregledu, za sve naše nove pacijente, naš tim stomatologa će nekon pregleda vaših zuba zatražiti da uradite i donesete ortopan snimak ukoliko je potrebno raditi neku zahtjevniju intervenciju. Ukoliko ga već imate obavezno ga donesite na prvi pregled, ukoliko nije stariji od 6 mjeseci.

Koji snimak je najbolje uraditi?

Svaka vrsta snimka ima svoju namjenu, tako da je najbolje konsultovati se sa vašim stomatologom koji snimak najbolje odgovara u Vašem slučaju.

Koliko traje snimanje zuba i izrada snimka?

Tehnologija je danas toliko napredovala da snimak može biti gotov za svega nekoliko minuta. Kompjutersko digitalno snimanje zuba poprilično je smanjilo proceduru izrade snimka. Da vas obradujemo snimanje je bezbolno i traje manje od minuta.

Koliko je zračenje prilikom snimanja zuba?

Ova metoda je potpuno bezbjedna za pacijente svih starosnih doba, a količina zračenja prilikom snimanja je minorna. Kod snimanja dece koristimo specijalne programe sa umanjenjem zračnog polja kod kojih je potrebna količina zračenja i do 60% manja nego kod odraslih pacijenata. U našoj stomatološkoj ordinaciji koristimo najmoderniji aparat poslednje generacije Planmeca ProOne koji obezbjeđuje veoma precizne snimke uz minimalne doze zračenja, pa je stoga bebjednost povećana do maksimuma.

Ortopan snimak cijena?

Cijena ortopan snimka u našoj ordinaciji je EUR 25. Snimak se može poslati putem elektronske pošte ili viber-a.

Mali snimak (RTG) cijena?

Cijena malog snimka je EUR 10, i radimo ga samo našim stalnim pacijentima, ukoliko ima potrebe za procjenom stanja nekog pojedinačnig zuba.